fbpx

Tekiş Lastik'te Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kadın İstihdamı

Tekiş Lastik’te Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kadın İstihdamı

TEKİŞ LASTİK’TE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KADIN İSTİHDAMI

Toplumların gelişmişlik seviyesi ile kadınların toplumdaki konumu ve iş gücüne katılımı arasında paralellik vardır. Eğitimden eşit seviyede yararlanan, kamuda, akademide, özel sektörde rol alan, haklarını bilen, girişimci olan ve özgür düşünebilen kadınlar toplumun her seviyesindeki gelişim de önemli rol oynarlar. Bu bağlamda gelişmiş ülkeleri incelediğimizde kadının yaşamın her alanında olduğunu ve birçok sektör de toplam çalışanların önemli bir kısmını oluşturduğunu gözlemleyebiliriz.

İşyerinde , kadın ve erkek çalışanlara her durumda edilmesi ve ayrımcılık yapılmaması anlamına gelir. Eşitlik; kadın-erkek her bireyin ekonomik, sosyal ve siyasal her alanda aynı imkânlara sahip olması demektir. Eşit imkânlardan anlaşılması gereken de işyerinde ırk, , yaş, cinsiyet, ulusal köken, din veya zihinsel ya da fiziksel bir engele dayalı olarak ayrımcılık yapılmamasıdır.

GENDER EQUALITY AT TEKIS LASIK WOMENS EMPLOYMENT scaled

olarak, kadın haklarını ve kadının iş gücüne katılımını önemsiyoruz. İK politikalarımızda pozitif ayrımcılığı ön planda tutuyoruz. Bunu sadece düşünce ya da politika bazlı yapmıyoruz. Eylem olarak ta bu stratejiyi uyguluyor ve bütün çalışanlarımız ile de bu politikalarımızı paylaşıyoruz. Bu bağlamda eğitim ve seminerlerimiz de kadın iş gücünü ve pozitif ayrımcılığın önemini sürekli vurguluyoruz. Ayrıca istihdam politikalarımızı da buna uygun olarak hayata geçirmekteyiz. Bu kapsamda çalışanlarımızın %55’i kadın personellerden oluşmaktadır. Bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde bir değerdir.

Tekiş olarak; işletme içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve daha ileri düzeylere götürülmesi amacıyla; kadın ve erkeklere aynı kariyer imkânlarının sunulması, çalışma koşullarının eşit olarak geliştirilmesi, eşit iş için eşit ücretin verilmesi, eşit sosyal güvenlik koşullarının sağlanması ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığından kaçınılması gibi konularda azami dikkat gösterilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *