University-Industry Cooperation

University-Industry Cooperation

Önemli bir bilgi kaynağının üniversitelerden endüstrilere ve sektöre taşındığının farkındayız. gelişme, üniversitelerde bilgi transferinde yatmaktadır. Bu kapsamda üniversiteler ile iş birliğimizi çalışmalarımızın hemen her aşamasında geliştiriyoruz. olarak sadece şirketin gelişimi için değil, üniversitede okuyan öğrencilerin gelişimi ve sektörü bilen yetişmiş iş gücü temini için de bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak görmekteyiz. Bu kapsamda aşağıda sıralayacağımız birçok etkinliği gerçekleştiriyoruz:

Akademik Ziyaretler :İstanbul Kültür Üniversitesi Tasarımı Programı, Haliç Üniversitesi Tasarımı Bölümü, Arel Üniversitesi Tasarımı Programı, Beykent Üniversitesi Tasarımı Programı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü, İstanbul Üniversitesi Bilişim Bölümü, Atlas Üniversitesi Akademisyenleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Bölümü fabrikasını ziyaret etti. Çalışmalarımız hakkında bilgi verdi ve ikili işbirlikleri hakkında değerlendirmelerde bulunduk.

Protokoller:İstanbul Kültür Üniversitesi Moda Tasarımı Programı, Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Ofisi ve Altınbaş Üniversitesi ile işbirliği protokolleri imzaladık.

Çalışmaları: İşbirliğimiz kapsamında Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü ile işbirliği protokolleri imzaladık . Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Tekiş için yaptıkları. İstanbul Kültür Üniversitesi Moda Tasarımı Programı kapsamındaki stajyerliklerini yaptıkları.

Etüt Çalışmaları: Sabahattin Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği içerikleri, hocalarının gözlemlerinde fabrikamızda iş etüdü verildi.Ayrıca ilgili personel çalışmaları ile ilgili sunumlar sundular.

Tez Çalışması: İstatistiksel analiz ve geliştirme konusunda bir eğitim üyesi danışmanlığında altyapısı yüksek lisans tezine destek olduk. Etki, bilime ve akademi camiasına katkı sağlamak ve şirketimize bir bakış açısıyla bakmak, kurum şirketimizin dijitalleşme çalışmalarını.

Kariyer Semineri :İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “İş Süreçleri ve Üretim Süreçlerinde Kariyer Yönetimi” konulu seminer kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerimize sektörümüz, sektörümüzdeki kariyerler, sektörümüzün gördüğü insan gücü ve sektörümüz hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. şirketin insan kaynakları politikası.

Önümüzdeki dönemde üniversiteye de işçia devam görevlisi. Üniversite -Sanayi İşbirliğiÜniversite-Sanayi İşbirliğiÜniversite-Sanayi İşbirliğiÜniversite-Sanayi İşbirliği

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *