Üniversite-Sanayi İşbirliği

Üniversite-Sanayi İşbirliği

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Bilginin önemli bir kaynağının üniversitelerden sektörlere geçtiğinin ve sanayinin gelişiminin de üniversitelerdeki bilgi transferinde yattığının farkındayız. Bu bağlamda çalışmalarımızın hemen hemen her aşamasında üniversiteler ile işbirliklerimizi geliştirmekteyiz. Tekiş Lastik olarak bunu sadece şirketin gelişimi için değil aynı zamanda üniversitede eğitim gören öğrencilerin gelişimi, sektörü bilen, yetişmiş insan gücünün sağlanabilmesi için de sosyal sorumluluk projesi olarak görmekteyiz. Bu kapsamda aşağıda sıralayacağımız bir takım faaliyetler sürdürmekteyiz:

Sektörel Geziler: Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz gerek Tekiş olarak gerekse sektör olarak ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi, üretim ve iş yapış metodolojimizi görmeleri açısından işbirlikleri kapsamında fabrikamızı ziyaret etmektedirler. Bu bağlamda Haliç Üniversitesi Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi Tasarım Programı öğrencileri geçtiğimiz yıl fabrikamızı ziyaret etmiş bulunmaktadır.

Akademik Ziyaretler: İstanbul Kültür Üniversitesi Programı, Haliç Üniversitesi Bölümü, Arel Üniversitesi Programı, Beykent Üniversitesi Programı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Atlas Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü akademisyenleri şirketimizi ziyaret ettiler. Çalışmalarımız ile ilgili bilgiler aktardık. Ve İkili işbirlikleri hakkında değerlendirmelerde bulunduk.

Protokoller: İstanbul Kültür Üniversitesi Moda Tasarım Programı, Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Ofisi ve Altınbaş Üniversitesi ile işbirliği protokolleri gerçekleştirdik.

Tasarım Çalışmaları: İşbirliğimiz kapsamında Haliç Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü öğrencileri hocaları eşliğinde için tasarımlar yaptılar. İstanbul Kültür Üniversitesi Moda Tasarım Programı öğrencileri staj çerçevesinde tasarım yaptılar.

Etüd Çalışmaları: Sabahattin Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencileri, hocalarının başkanlığında fabrikamızda iş etüdü çalışması yaptılar. Yaptıkları çalışmalar hakkında da ilgili personellere sunum yaptılar.

Tez Çalışması: Bilgiye, bilime, akademik camiaya katkısı olması ve şirketimize de bir bakış açısı sağlaması bağlamında, şirketimizin dönüşüm süreçlerinin istatistiksel analizi, gelişimi ile ilgili bir öğretim üyesi danışmanlığında hazırlanan yüksek lisans tezini destekledik.

Kariyer Semineri: İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin düzenlemiş olduğu ‘‘Üretim Süreçlerinde İş Alım Süreçleri ve Kariyer Yönetimi’’ konulu seminer kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerine sektörümüz, sektörümüzde kariyer, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu insan gücü, şirketimizin insan kaynakları politikası hakkında detaylı olarak bilgiler verdik.

Önümüzdeki süreçte de özellikle proje odaklı üniversite- sanayi işbirliklerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.-Üniversite-Sanayi İşbirliğiÜniversite-Sanayi İşbirliğiÜniversite-Sanayi İşbirliği

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *