Tekiş Lastik Şirket İçi Eğitim Programları Yoluyla Sürdürülebilirlik Taahhüdü

Tekiş Lastik Şirket İçi Eğitim Programları Yoluyla Sürdürülebilirlik Taahhüdü

Tekiş  Şirket İçi Eğitim Programları Yoluyla  Taahhüdü

Tekiş Lastik, her zaman çalışanlarının gelişimine ve büyümesine kendini adamıştır. Bu kararlılık, Şirket’in insan kaynakları bünyesinde Tekiş Akademi’nin kurulmasına yol açmış, çalışanların beceri ve yetkinliklerini artıran kapsamlı iç eğitim programları sunmaktadır.

Şirket, günümüz dünyasında sürdürülebilirliğin öneminin ve çalışanlarının bu hedefe ulaşmada oynadıkları rolün farkındadır. Bu kapsamda Tekiş Akademi, personelin yenilikleri takip etmesi, yeni yetenek ve yetkinlikler geliştirmesi için tasarlanmıştır. Akademi aynı zamanda yaratıcı bir bakış açısının gelişmesine katkı sağlamakta, farkındalık düzeyini, hizmet kalitesini ve verimliliği artırmakta ve kurum içi bütünleşmeyi kolaylaştırmaktadır.

Tekiş Akademi, inovasyondan üretim planlamaya, tasarımdan kaliteye, iş geliştirmeden ihracata, pazarlamadan iş güvenliğine kadar geniş bir yelpazede kurum içi eğitimler vermektedir. Şirketin çalışanlarının gelişimine olan bağlılığı, yeni üretim metodolojileri, dönüşüm,  iç girişimcilik, liderlik ve yeni ekip çalışması stratejilerine odaklanan çeşitli eğitim programlarının oluşturulmasına yol açmıştır.

Tekiş Akademi, personelinin beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştirme hedefiyle farklı konularda daha fazla eğitim vermeye kararlıdır. Programlar, çalışanların en son teknolojiler ve trendlerden haberdar olmalarını ve şirketin büyümesini desteklemek için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Şirket ayrıca personele ek öğrenme fırsatları sağlamak için çeşitli konularda seminerler düzenlemiştir. Bu seminerler, edinilen bilgilerin iş ve özel yaşamlarında değerli olduğunu belirten çalışanlar tarafından olumlu karşılandı.

Sonuç olarak, ’in şirket içi eğitim programları ile sürdürebilirlik taahhüdü, çalışanlarının gelişimine ve büyümesine olan bağlılığının bir kanıtıdır. Şirketin personelinin eğitimine ve gelişimine yaptığı yatırım, başarısının temel itici gücüdür ve sürekli değişen bir pazarda kalmasını sağlamıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *